Phu quân là thái giám tổng quản – Thanh Đình

Phu Quân

Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Convert: Nguyệt Ly (TTV)

Raw: http://www.xs8.cn/

Editor: mèomỡ (bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thể loại: giả thành thật, số mệnh trời định, ân oán, nam9 biến thái, HE

Số chương: 196 chính văn + 20 ngoại truyện

phuquan

 

Giới thiệu:

Nàng là con gái Hầu gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành.


Giả bệnh trong đợt tuyển tú, nàng phạm vào tội khi quân.


“Ngươi đã không muốn tiến cung làm phi, vậy để trẫm chỉ hôn cho ngươi một phu quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn vậy.”


Lão hoàng đế phán một câu, nàng gả cho thái giám tổng quản tính cách cổ quái.


Hắn là tâm phúc của hoàng đế, quyền to thế lớn.


Hắn hung tàn ngoan độc, hỉ nộ vô thường, hạ nhân phủ tổng quản không một ai không sợ hãi.


Nàng cẩn thận hầu hạ, mong có thể được bình an…… Nhưng có một ngày, nàng phát hiện ra bí mật kinh người của hắn – kẻ vào cung tám năm làm đến thái giám tổng quản.

Chương 01 ~~~ ♥ ~~~ Chương 02 ~~~ ♥ ~~~ Chương 03 ~~~ ♥ ~~~ Chương 04 ~~~ ♥ ~~~ Chương 05
Chương 06 ~~~ ♥ ~~~ Chương 07 ~~~ ♥ ~~~ Chương 08 ~~~ ♥ ~~~Chương 09 ~~~ ♥ ~~~ Chương 10

Chương 11 ~~~ ♥ ~~~ Chương 12 ~~~ ♥ ~~~ Chương 13 ~~~ ♥ ~~~ Chương 14 ~~~ ♥ ~~~ Chương 15

Chương 16 ~~~ ♥ ~~~ Chương 17 ~~~ ♥ ~~~ Chương 18 ~~~ ♥ ~~~ Chương 19 ~~~ ♥ ~~~ Chương 20

Chương 21 ~~~ ♥ ~~~ Chương 22 ~~~ ♥ ~~~ Chương 23 ~~~ ♥ ~~~  Chương 24  ~~~ ♥ ~~~ Chương 25
Chương 26 ~~~ ♥ ~~~ Chương 27 ~~~ ♥ ~~~  Chương 28 ~~~ ♥ ~~~  Chương 29 ~~~ ♥ ~~~ Chương 30

Chương 31 ~~~ ♥ ~~~ Chương 32 ~~~ ♥ ~~~ Chương 33 ~~~ ♥ ~~~Chương 34 ~~~ ♥ ~~~ Chương 35
Chương 36 ~~~ ♥ ~~~ Chương 37 ~~~ ♥ ~~~ Chương 38 ~~~ ♥ ~~~ Chương 39 ~~~ ♥ ~~~ Chương 40

Chương 41 ~~~ ♥ ~~~ Chương 42 ~~~ ♥ ~~~ Chương 43 ~~~ ♥ ~~~ Chương 44 ~~~ ♥ ~~~ Chương 45
Chương 46 ~~~ ♥ ~~~ Chương 47 ~~~ ♥ ~~~ Chương 48 ~~~ ♥ ~~~ Chương 49 ~~~ ♥ ~~~ Chương 50

Chương 51 ~~~ ♥ ~~~ Chương 52 ~~~ ♥ ~~~ Chương 53 ~~~ ♥ ~~~ Chương 54 ~~~ ♥ ~~~ Chương 55
Chương 56 ~~~ ♥ ~~~ Chương 57 ~~~ ♥ ~~~ Chương 58 ~~~ ♥ ~~~ Chương 59 ~~~ ♥ ~~~ Chương 60

Chương 61 ~~~ ♥ ~~~ Chương 62 ~~~ ♥ ~~~ Chương 63 ~~~ ♥ ~~~ Chương 64 ~~~ ♥ ~~~ Chương 65
Chương 66 ~~~ ♥ ~~~ Chương 67 ~~~ ♥ ~~~ Chương 68 ~~~ ♥ ~~~ Chương 69 ~~~ ♥ ~~~ Chương 70

Chương 71 ~~~ ♥ ~~~ Chương 72 ~~~ ♥ ~~~ Chương 73 ~~~ ♥ ~~~ Chương 74 ~~~ ♥ ~~~ Chương 75
Chương 76 ~~~ ♥ ~~~ Chương 77 ~~~ ♥ ~~~ Chương 78 ~~~ ♥ ~~~ Chương 79 ~~~ ♥ ~~~ Chương 80

Chương 81 ~~~ ♥ ~~~ Chương 82 ~~~ ♥ ~~~ Chương 83 ~~~ ♥ ~~~ Chương 84 ~~~ ♥ ~~~ Chương 85
Chương 86 ~~~ ♥ ~~~ Chương 87 ~~~ ♥ ~~~ Chương 88 ~~~ ♥ ~~~ Chương 89 ~~~ ♥ ~~~ Chương 90

Chương 91 ~~~ ♥ ~~~ Chương 92 ~~~ ♥ ~~~ Chương 93 ~~~ ♥ ~~~ Chương 94 ~~~ ♥ ~~~ Chương 95
Chương 96 ~~~ ♥ ~~~ Chương 97 ~~~ ♥ ~~~ Chương 98 ~~~ ♥ ~~~ Chương 99 ~~~ ♥ ~~~ Chương 100

Chương 101 ~~~ ♥ ~~~ Chương 102 ~~~ ♥ ~~~ Chương 103 ~~~ ♥ ~~~ Chương 104 ~~~ ♥ ~~~ Chương 105
Chương 106 ~~~ ♥ ~~~ Chương 107 ~~~ ♥ ~~~ Chương 108 ~~~ ♥ ~~~ Chương 109 ~~~ ♥ ~~~ Chương 110

Chương 111 ~~~ ♥ ~~~ Chương 112 ~~~ ♥ ~~~ Chương 113 ~~~ ♥ ~~~ Chương 114 ~~~ ♥ ~~~ Chương 115
Chương 116 ~~~ ♥ ~~~ Chương 117 ~~~ ♥ ~~~ Chương 118 ~~~ ♥ ~~~ Chương 119 ~~~ ♥ ~~~ Chương 120

Chương 121 ~~~ ♥ ~~~ Chương 122 ~~~ ♥ ~~~ Chương 123 ~~~ ♥ ~~~ Chương 124 ~~~ ♥ ~~~ Chương 125
Chương 126 ~~~ ♥ ~~~ Chương 127 ~~~ ♥ ~~~ Chương 128 ~~~ ♥ ~~~ Chương 129 ~~~ ♥ ~~~ Chương 130

Chương 131 ~~~ ♥ ~~~ Chương 132 ~~~ ♥ ~~~ Chương 133 ~~~ ♥ ~~~ Chương 134~~~ ♥ ~~~ Chương 135

Chương 136 ~~~ ♥ ~~~ Chương 137 ~~~ ♥ ~~~ Chương 138 ~~~ ♥ ~~~ Chương 139 ~~~ ♥ ~~~ Chương 140

Chương 141 ~~~ ♥ ~~~ Chương 142 ~~~ ♥ ~~~ Chương 143 ~~~ ♥ ~~~ Chương 144 ~~~ ♥ ~~~ Chương 145

Chương 146 ~~~ ♥ ~~~ Chương 147 ~~~ ♥ ~~~ Chương 148 ~~~ ♥ ~~~ Chương 149 ~~~ ♥ ~~~ Chương 150

Chương 151 ~~~ ♥ ~~~ Chương 152 ~~~ ♥ ~~~ Chương 153 ~~~ ♥ ~~~ Chương 154 ~~~ ♥ ~~~ Chương 155

Chương 156 ~~~ ♥ ~~~ Chương 157 ~~~ ♥ ~~~ Chương 158 ~~~ ♥ ~~~ Chương 159 ~~~ ♥ ~~~ Chương 160

Chương 161 ~~~ ♥ ~~~ Chương 162 ~~~ ♥ ~~~ Chương 163 ~~~ ♥ ~~~ Chương 164 ~~~ ♥ ~~~ Chương 165

Chương 166 ~~~ ♥ ~~~ Chương 167 ~~~ ♥ ~~~ Chương 168 ~~~ ♥ ~~~ Chương 169 ~~~ ♥ ~~~ Chương 170

Chương 171 ~~~ ♥ ~~~ Chương 172 P1 . P2 ~~~ ♥ ~~~ Chương 173 ~~~ ♥ ~~~ Chương 174~~~ ♥ ~~~ Chương 175

Chương 176 ~~~ ♥ ~~~ Chương 177 ~~~ ♥ ~~~ Chương 178 ~~~ ♥ ~~~ Chương 179 ~~~ ♥ ~~~ Chương 180

Chương 181 ~~~ ♥ ~~~ Chương 182 ~~~ ♥ ~~~ Chương 183 ~~~ ♥ ~~~ Chương 184 ~~~ ♥ ~~~ Chương 185

Chương 186 ~~~ ♥ ~~~ Chương 187 ~~~ ♥ ~~~ Chương 188 ~~~ ♥ ~~~ Chương 189 ~~~ ♥ ~~~ Chương 190

Chương 191 ~~~ ♥ ~~~ Chương 192 ~~~ ♥ ~~~ Chương 193 ~~~ ♥ ~~~ Chương 194

Chương 195 P1P2 ~~~ ♥ ~~~  Chương 196 P1P2

Chính văn: Đoạn Vân

Phần 1 ~~~ ♥ ~~~ Phần 2 ~~~ ♥ ~~~ Phần 3 ~~~ ♥ ~~~ Phần 4 ~~~ ♥ ~~~ Phần 5

Phần 6 ~~~ ♥ ~~~ Phần 7 ~~~ ♥ ~~~ Phần 8 ~~~ ♥ ~~~ Phần 9 ~~~ ♥ ~~~ Phần 10

Ngoại truyện: Đoàn Chính Trung

Phần 1 ~~~ ♥ ~~~ Phần 2 ~~~ ♥ ~~~ Phần 3 ~~~ ♥ ~~~ Phần 4 ~~~ ♥ ~~~ Phần 5

Phần 6 ~~~ ♥ ~~~ Phần 7 ~~~ ♥ ~~~ Phần 8~~~ ♥ ~~~ Phần 9 + Kết thúc

PRC // Epub

Wattpad code: 20674968

Untitled-1

92 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – Thanh Đình

 1. Lót 18/03/2013 lúc 06:36 Reply

  Bạn ơi nhà bạn có làm ebook k thế? ^^~

  • mèomỡ 18/03/2013 lúc 12:39 Reply

   Mình không biết làm mục lục cho ebook nên chưa làm ^^

   • Lót 18/03/2013 lúc 18:59 Reply

    Hay để mình giúp bạn? Mình không hay làm ebook cho người khác, nhưng bộ này nhà bạn thật sự rất hay nên…

    • mèomỡ 18/03/2013 lúc 19:45 Reply

     thế thì tốt quá, khi nào làm xong thì phiền bạn vậy ^^ :x

     • Lót 18/03/2013 lúc 19:49

      Uhm, cám ơn bạn đã đồng ý nha ^_^

     • Lien Nguyen 23/05/2013 lúc 15:53

      mỡ ơi hay quá. mỡ dịch nhanh thật. cứ từ từ mà làm kẻo mệt. cố lên bạn nhé. hi he

  • Lien Nguyen 23/05/2013 lúc 15:51 Reply

   hình như thấy có ở đâu r cơ mà cũng chưa full

 2. abc 20/03/2013 lúc 10:31 Reply

  truyện hay lắm……..lâu rồi không tìm được hố nào để nhảy vào.cố lê nàng nhé!!!!!!!!!!
  ta luôn ủng hộ nàng, ủng hộ Trung biến thái………..

 3. lion3012 13/04/2013 lúc 14:42 Reply

  Ai nha! Ko lẽ “thái giám£ nhưng thật ra ko phải “thái giám”????

 4. vũ thu hương 14/04/2013 lúc 13:19 Reply

  mình đọc bên kites thấy hay quá nên mò qua đây.
  thấy bạn có ghi là cho post nhưng ghi rõ tên người edit, vậy nên mình mạn phép xin kéo về post trên face của mình đc k??
  dù kết quả thế nào thì cũng rất cảm ơn bạn *hai chấm ngàn sao*

  • mèomỡ 14/04/2013 lúc 16:44 Reply

   riêng bộ này post độc quyền bên kites thì chỉ được dẫn link thôi bạn ạ, ko repost bạn thông cảm ^^

   • vũ thu hương 14/04/2013 lúc 19:50 Reply

    vậy à, thanks bạn nhé :*

 5. Minh Nguyệt - 明月 17/04/2013 lúc 22:02 Reply

  trời ơi bộ này đọc văn án thôi ta đã nôn nóng quá à. lâu lắm ròi mới thấy có 1 bộ đọc cái văn án mà thích ngay ntn ^^.

 6. dongylam 28/04/2013 lúc 14:21 Reply

  ô ô, thái giám lấy vợ à ^^ lạ à nha, hehe ko chừng bị mật là chưa . . .
  tks nàng

 7. mikomiko 03/05/2013 lúc 14:21 Reply

  Bộ này không biết khi nào ra sách . mà hính như nó còn Ngoại truyện nữa đúng không nàng . Iu nàng

  • mèomỡ 03/05/2013 lúc 21:19 Reply

   uk, có 10 chương ngoại truyện ^^

   • Miss Cà Chua 19/05/2013 lúc 00:27 Reply

    mình rất mong chờ 10 chương ngoại về anh Đoàn biến thái hihihi

   • huong 21/06/2013 lúc 14:47 Reply

    ban oi ban mau post tiep truyen co vo gia cua tong giam doc di.hay qua ban ak.dang rat gay can.day la truyen hay nhat minh tung doc.co len ban nhe.chuc ban mau hoan thanh truyen.

 8. mikomiko 04/05/2013 lúc 09:51 Reply

  Ôi, iu Trung ca nhiều ghê gớm . Iu nàng cũng nhiều nhiều

 9. langthangkt 08/05/2013 lúc 05:43 Reply

  Từ bên kia chạy qua bên này ủng hộ chủ nhà .
  mèo mỡ edit truyện dễ thương quá , cám ơn mèo mỡ nhaaaaaa .

  • mèomỡ 08/05/2013 lúc 19:41 Reply

   thank nàng đã ủng hộ :D

 10. Cổ Điệp Phi Vũ 10/05/2013 lúc 18:05 Reply

  ngày nào e cũg đợi ss post chươg mới như hồi nhỏ đợi mẹ đi chợ về mua quà vậy ^^

  tr nhà ss e đọc gần hết rồi, rất hay ạ. ss edit rất mượt, đọc dễ hiểu lắm a. e đọc = đt nên ko hay cmt cảm ơn đc hix. ss có thể cho e xin nick face ko, e muốn kết bạn vs ss a

  cảm ơn ss nhiều nhiều vì đã bỏ thời gian và côg sức edit lắm tr hay miễn phí như vậy <3 <3 <3

  p/s: ss có thể cho e xin bản convert đc ko ạ. tại sau đợt này e sẽ bận, sợ ko vào nhà ss thườg xuyên đc. nếu có ss gửi giúp e vào ohlala96nb@gmail.com vs. tks ss nhiều

 11. fishiehae 11/05/2013 lúc 12:27 Reply

  Huhu bộ này phê lắm luôn T.T

 12. Tiểu Bông 17/05/2013 lúc 22:20 Reply

  Truyện hay chờ ebook từ bạn chủ nhà thân yêu :3

 13. lilypark0319 19/05/2013 lúc 06:58 Reply

  truyện rất hay,cảm ơn bạn ^^

 14. thu hong 26/05/2013 lúc 23:43 Reply

  minh rat thich ttruyen nay ngay tu khi doc chuog dau tien…bgio minh da doc den chuong 169 roi, rat mong ban up len nhanh nhug chuog tiep theo…minh dag rat nog log kham fa bi mat of a doan bien thai…cung ko chug a ay chinh la co dat lau…nhu zay cug hay ha…mau mau up len di ban oi…uc lam roi

 15. hoa poooh88 29/05/2013 lúc 23:34 Reply

  Truyen hay qua b iu oi!

 16. Hjhj 31/05/2013 lúc 10:50 Reply

  Kảm ơn pạn nhìu nha tr hay lắm ak

 17. nguyenhaanh182 01/06/2013 lúc 22:35 Reply

  Truyện của nhà bạn thực hay! chúc bạn sớm hoàn thành và thành công vs các bộ truyện khác!

  • mèomỡ 01/06/2013 lúc 22:36 Reply

   cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^

 18. mabustar 05/06/2013 lúc 10:36 Reply

  truyện nào cũng thật hay,ảnh Mèo mỡ tim ở đâu đẹp thật.

 19. Hoàng Ngọc 18/06/2013 lúc 21:34 Reply

  Đau lòng quá nàng ơi

 20. Sac Nhat 20/06/2013 lúc 11:11 Reply

  Cập nhật list ngôn tình hoàn!

  http://www.hotconvert.com/2013/03/list-ngon-tinh-hoan.html

 21. Thảo My..> 20/06/2013 lúc 11:25 Reply

  ngó sang bên kite thấy nhà nàng nên mò vô đây làm quen
  tks nàng làm truyện này nha
  hay lắm
  chụt chụt

  • mèomỡ 20/06/2013 lúc 11:45 Reply

   cảm ơn nàng đã ủng hộ ^^

   • Thảo My..> 20/06/2013 lúc 18:05 Reply

    ta phải cảm ơn nàng edit truyện cho ta đọc
    ta chỉ comt dk chứ có làm gì đau mà nàng cảm ơn ta
    nàng ms vĩ đại đó

 22. mikneyu 21/06/2013 lúc 21:32 Reply

  Ủng hộ bạnMong đợi nha

 23. e thích cái bìa này hơn, dễ nhìn :D

  • mèomỡ 22/06/2013 lúc 12:33 Reply

   bìa chính mà :))

   • Thế cái bìa mà tím hồng là bìa phụ ạ?

    • mèomỡ 22/06/2013 lúc 13:58 Reply

     uk, nó là đường dẫn link thôi ^^ bìa hỏng nên mang ra đấy treo cho thiên hạ ném đá =.=

 24. saungu 23/06/2013 lúc 17:06 Reply

  Hóng ebook của cuốn này quá, mặc dù chịu không nổi nên đã đọc convert nhưng vẫn luôn qua hóng từng chương truyện mới và ebook của bạn. Cám ơn bạn đã edit nhé. Nice day.

 25. Dế Mèn 26/06/2013 lúc 21:41 Reply

  a a a chào nàng mèo, lần đầu ghé, mình bên dđlqđ qua, kekeke

  • mèomỡ 26/06/2013 lúc 21:43 Reply

   hê hê chào mừng nàng đến cái ổ mỡ của ta =))

   • Dế Mèn 26/06/2013 lúc 21:47 Reply

    kekekke

    • Dế Mèn 26/06/2013 lúc 23:03 Reply

     Nàng kg Có post Tr này qua Diễn Đàn àh. Mình đọc Tr bằng đt kg biết sao hơn 2 tuần wordpress kg đc, Nếu đc chờ hơn 10p mới vô đc.đọc vậy Quá chán

     • mèomỡ 26/06/2013 lúc 23:21

      truyện này post bên kites nàng ạ ^^

     • Dế Mèn 26/06/2013 lúc 23:23

      Oh, đang đọc bằng đt, đợi gần 10p mới chuyển Trang đc, hazz

 26. moon 26/06/2013 lúc 23:13 Reply

  chính văn Đoạn Vân ms có phần 1 thôi ạ. Mình thấy up đến phần 5 rồi mà sao k đọc đc vậy

  • mèomỡ 26/06/2013 lúc 23:22 Reply

   mình chưa cập nhật lục mục, sr >”<

   • moon 26/06/2013 lúc 23:59 Reply

    hóng ngoại truyện của Trung ca quá. Truyện hay lắm bạn. Đêm qua đọc đến tận 4h sáng :v hehe

 27. thanh 07/07/2013 lúc 00:51 Reply

  cam on cac ban da convert + edit bo truyen nay. rat hay. minh mong cho bo truyen duoc hoan thanh

 28. Linh LiLi 08/07/2013 lúc 13:19 Reply

  truyện hay lắm, cám ơn nàng nhiều!!!!!

 29. taho 08/07/2013 lúc 20:33 Reply

  truyện nì có watcode ko vậy nàng?

  • mèomỡ 08/07/2013 lúc 20:39 Reply

   chưa hoàn nên chưa có nàng ạ

 30. dung 10/07/2013 lúc 06:37 Reply

  thanks nàng vì đã bỏ nhiều công sức cho chúng ta đọc. Tìm đc nhà nàng rùj ta sẽ cắm cọc tại đây chờ đọc hết mới ra. Cho ta ăn nhờ ở đậu lâu lâu nàng nhá…

 31. chipmaikhoi 12/07/2013 lúc 10:13 Reply

  Tính Mình thì rất nóng, chờ đợi làm Mình rất khó chịu, từ lâu đã chấm truyện nầy, cứ ngày đêm mong chờ truyện Hoàn để đọc, thời gian vừa rồi thấy chỉ còn vài chương là hoàn phần chính truyện, không chịu được đã vội xem, xem hết phần Mèo mở Edit, không chịu nổi nên vào xem convert luôn, hiểu thì có hiểu đó nhưng sao thích bằng xem Edit, vì vậy hôm nay khi phiên ngoại kết thúc liền vào xem lại , đúng là xem truyện đã Edit thích hơn nhiều. Đọc ngoại truyện vể Đoàn Chính Trung càng hiểu Anh hơn, phải nói tuy nhân vật nữ chính không ấn tượng lắm , nhưng dàn Nam (Đoàn Chính Trung, Thích Ngọc Lâm, Liễu Vấn Bạch..) lại rất có ấn tượng với Mình. Nội dung truyện hay, còn Editor thì khỏi chê rồi. Đây là một trong những truyện Mình thích, vì vậy xin phép Nàng Mèo mở cho Mình down Ebook về làm của để dành. Cám ơn Nàng thời gian qua đã miệt mài Edit truyện cho những người thích xem lười làm (Edit), chỉ thích hưởng thụ thành quả lao động của người khác như Mình có truyện để đọc, có những người siêng năng như Mèo làm đời thêm vui. Cám ơn Bạn nhiều lắm, Minh tiếp tục lười biếng nằm chờ Hoàn các truyện khác trong nhà Bạn đây ,nhất là chờ Cô vợ giả của Tổng Giám đốc, một truyện khác của tác giả Thanh Đình (sau khi xem truyện Phu quân là Thái giám tổng quản tự dưng kết tác giả nầy luôn)

  • mèomỡ 12/07/2013 lúc 12:36 Reply

   ko cmmt thì thôi đã cmmt phải cmmt cho hoành tráng =)) thank nàng
   dù nàng ko cmmt nhưng ta vẫn biết nàng luôn theo dõi ủng hộ các truyện của ta qua các like của từng chương hý hý
   cảm ơn nàng đã ủng hộ ♥~

 32. xoinamchammuoivung 13/07/2013 lúc 07:25 Reply

  Cảm ơ nàng đã hoàn thành bộ này. Mà sao nàng lại xóa nam 9 biến thái trong phần giới thiệu truyện vậy? Anh đúng có biến thái mà ^^

 33. chicorita 15/07/2013 lúc 09:42 Reply

  Truyện hay lắm. Cám ơn các bạn đã edit. Bạn ơi, tác giả có viết về Liễu Vấn Bạch không vậy bạn?

 34. Thovovi 16/07/2013 lúc 18:22 Reply

  Truyện rất hay!^^.Cảm ơn bạn đã bỏ công sức và thời gian để edit bộ truyện hay như thế này.Ủng hộ bạn edit những truyện tiếp theo.^^

 35. Triêu Hoa 03/08/2013 lúc 13:44 Reply

  Thanksssss!!!!! XXXXXXX
  Nhà Nhóc toàn truyện hay. Giọng văn dễ thương!!! Ss thanksss nha!

 36. rainbow0402 03/09/2013 lúc 15:56 Reply

  Hi, mình biết truyện này nhờ 1 bài review trên mạng nên lén lút đến đây down trộm ebook ;)), nhưng trộm xong thấy truyện hay quá nên phải trồi lên đây để cmt cảm ơn bạn, hihi. Cảm ơn bạn vì đã edit truyện rất tuyệt vời :X:X:X, rất nhiệt tình với mọi ng và làm truyện rất tốc độ nữa :D

 37. Yang 19/09/2013 lúc 13:13 Reply

  Đã đọc xong truyện, cảm ơn bạn đã edit nhé, nhà bạn nhiều truyện hay quá ^_^

  Nói thật là đọc đến nửa sau bộ truyện mình hơi thất vọng với tác giả, viết kiểu đầu voi đuôi chuột ấy. Già nửa đầu hấp dẫn, kịch tính, thu hút bao nhiêu thì sau này càng nhạt nhẽo và lê thê bấy nhiêu. Nhất là em nữ chính, như nhiều bạn có nhận xét, không tài nào mê nổi -___- Hồi đầu còn thấy có cá tính, về sau như kiểu tác giả bị đuối ấy, cho em ý bộc lộ những điểm đặc trưng của mấy em não tàn làm mình buồn gớm luôn :( Mà nhìn chung thì cả truyện không thấy có nhân vật nữ nào nổi bật, đặc sắc cả.

  May mà nam chính và mấy anh thanh niên ( :)) ) như Liễu Vấn Bạch hay Thích Nhị thiếu gia đủ sức hấp dẫn để kéo hết truyện :x Thích Nhị thiếu đúng là minh họa cho câu “lãng tử hồi đầu kim bất hoán” :))

 38. Loyal 24/09/2013 lúc 09:22 Reply

  Òa, tại sao lại cho anh Thích Ngọc Lâm của c chết thế hả? òa òa chị yêu ảnh :(

 39. Mimi 21/11/2013 lúc 23:04 Reply

  Truyen hap dan, chi tiet xay dung kha chat che, cay man ngot bui deu co du. Cam on ban edit truyen nhe

 40. enverness 29/11/2013 lúc 19:08 Reply

  Truyện hay lắm. Cám ơn các bạn nha

 41. lovegreenchrysanthemums 07/12/2013 lúc 00:06 Reply

  không hổ truyện bạn dành nửa năm mở màn cho blog, rất hay và nhiều thắt nút không ngờ tới

 42. Yen 25/12/2013 lúc 13:16 Reply

  Ban co the cho Minh pots truyen nay wa diendanlequydon dc ko ban . Mong dc su dong y cua ban

  • mèomỡ ♥ 玲 ♥ 25/12/2013 lúc 13:48 Reply

   bộ này mình vẫn chưa chỉnh sửa. Nếu bạn muốn đăng thì chờ qua tết nhé

 43. Yen 25/12/2013 lúc 15:39 Reply

  Thanks ban

 44. krystaltran9x 17/01/2014 lúc 12:42 Reply

  Chào mèo, nhìn Avatar mèo ko biết mèo có chơi VL3 (jx3) ko ha? :D
  Mình đọc bộ đầu tiên của mèo là Cô vợ giả của tổng giám đốc, đọc xong thấy thích Thanh Đình quá nên lên google thì tìm đc thêm 1 bộ hoàn do mèo edit là PQLTGTQ, đọc xong lại càng thích Thanh Đình, viết hđ hay, cđ cũng hay :v khoái tg này quá mà mình ko tìm đc bộ nào nữa ngoài 2 bộ này, ko biết ngoài 2 bộ này Thanh Đình còn bộ nào nữa ko hở mèo? mèo có định edit thêm truyện của Thanh Đình hem, tố đặt gạch ngồi hóng ::v

  • mèomỡ ♥ 玲 ♥ 17/01/2014 lúc 12:43 Reply

   truyện của TĐ đều bị khóa vip bên TQ nên ngoài bộ này ra thì mình ko tìm được thêm bộ nào đủ raw nữa ^^

   • krystaltran9x 17/01/2014 lúc 17:09 Reply

    òa tiếc quá :’( chị ngocquynh520 ben ddlqd cũng ko cv đc hở bạn? nếu v thì phải đợi mốt hết bị vip mới tính tiếp đc, tks bạn đã tìm và edit nhiều truyện hay như này ^^
    mình đoán 2 bộ này sáng tác gần đây phải ko bạn? Thanh Đình có lẽ là mới sáng tác truyện gần đây nên đa phần bị vip chưa kịp mở :v chắc truyện mới nên nó vậy

    • mèomỡ ♥ 玲 ♥ 17/01/2014 lúc 20:44 Reply

     phu quân 2010 và cô vợ giả viết năm 2011 ^^

     • krystaltran9x 18/01/2014 lúc 17:37

      ngoài 2 bộ đó ra TĐ còn mấy bộ nữa v mèo? ôi đừng nói mỗi bộ 1 năm nha? :((

 45. krystaltran9x 17/01/2014 lúc 17:05 Reply

  Mình thấy nhiều bạn chê nữ chính bộ này, mình lại khác, mình thấy nữ chính rất “thật”, rất “người”, từ lúc ban đầu là một tiểu thư thuê các chuẩn mực thời phong kiến sau khi yêu nam chính đã từng bước trưởng thành, đoạn cuối truyện lúc nam chính hôn mê nữ chính đã bộc lộ rõ sự chín chắn, thông minh và tỉnh táo của mình
  1 điểm duy nhất mình thấy chưa ổn trong truyện là tình cảm của Ngọc Lâm dành cho Mộ Quân,, nên khi anh chết mình đã rất ngỡ ngàng vì ko rõ do đâu mà khiến anh yêu Mộ Quân đến mức bỏ qua cả sinh mệnh thế này? Đây cũng là tình tiết duy nhất mình ko thích trong cả bộ truyện, lúc Ngọc Lâm chết mình đã thật sự rất hụt hẫng :’(
  Ngoại trừ điểm đó ra thì theo đánh giá cá nhân mình đây là 1 bộ truyện rất hay, đặc sắc và đầy bất ngờ hấp dẫn ^^
  Nhiều bạn thích superman vì anh ta có sức mạnh gần như hoàn hảo nhưng lại ko phải là con người, mình cũng thích, nhưng so với superman mình lại thích 1 batman mạnh mẽ nhưng cũng có thiếu sót, có khuyết điểm, đó mới là một “người” hùng thật sự ^^!

  • mèomỡ ♥ 玲 ♥ 17/01/2014 lúc 20:47 Reply

   mình lại nghĩ trong trường hợp nước sôi lửa bỏng người ta ko có quá nhiều thời gian để suy xét thiệt hơn và làm việc theo cảm tính
   bảo anh Lâm ko yêu chị thì thật oan uổng cho anh, nhưng mình vẫn cảm thấy có 1 phần là vì anh ko có được tình cảm của chị nên anh mới hành động như vậy :(
   hoặc cũng có lẽ vì chị là người đầu tiên anh yêu thật lòng 1 ai đó
   tiếc là tác giả không miêu tả rõ nội tâm anh nên chúng ta ko hiểu được anh suy nghĩ gì :(

 46. krystaltran9x 18/01/2014 lúc 17:33 Reply

  hinh như nhân vật trong truyện của Thanh Đình yêu hay ko yêu 1 người ko cần lí do :D

 47. htht181 16/03/2014 lúc 18:44 Reply

  Doc di doc lai truyen nay may Lan rui, rat rat thich, nhat La nguoi edit truyen cuc hay, hom nay mo duoc vao o mo cua be nen xin duoc goi loi cam on rat rat nhieu. Nha em toan La Nhung truyen chi thich. Xai do cua nha em bao lau nay ma khong biet noi loi cam on vi gia roi, khong theo kip ky thuat cao, may hom nay moi lo mo hoc cach cmmt, cam on em nhieu nhieu da bo cong suc va thoi gian de dem lai niem vui cho mo nguoi ( free)

 48. annayoh 26/03/2014 lúc 07:40 Reply

  Tình cờ mình thấy bộ này, đọc văn án thấy hay quá nên mình vào nhà bạn tìm đọc. Quả thật truyện ko làm mình rời mắt được. Cốt truyện chặt chẽ, bí ẩn, gay cấn, âm mưu thủ đoạn thì cao thâm thôi rồi. Cả truyện rất ổn, trừ 2 chỗ khá bức xúc.

  Chỗ 1 là khi Thích Ngọc Lâm chết, mặc dù đây ko phải nhân vật mình thích nhất truyện, nhưng mà cũng khiến mình hụt hẫng. Giống như bạn ở trên nói, mình cũng ko rõ vì sao Ngọc Lâm lại yêu Mộ Quân đến ko cần cả mạng sống, thắc mắc này bạn mèo mỡ lý giải cũng có lý nên cũng cho qua đi. Mà sao tác giả lại cho anh chết thê thảm quá. Thà bị đâm 1 kiếm, trúng độc, hay trúng chưởng chết còn đỡ, đằng này tác giả cho anh tan xương nát thịt, đã vậy còn đám dơi hút máu. Tội nghiệp quá:’( . Tác giả đúng là mẹ kế gian ác mà. :x

  Chỗ 2 là khi thấy cảnh hỗn loạn, rồi Đoàn Chính Trung đuổi bắt CV, chưa gì nữ chính đã thốt lên hận ngươi. Lúc đọc mình bức xúc cảnh này lắm, mà sau đó đọc lại nghĩ lại, thấy cũng có lí của nó. Lúc đó nàng tưởng mình bị lợi dụng, ko bình tĩnh, chứ nếu MQ bình tĩnh nghĩ lại sẽ thấy nếu ông ta ko làm phản thì sao Đoàn Chính Trung có thể bắt tại trận như thế được.

  Nữ chính này mình thấy cũng ko tệ. Đọc nhiều truyện thấy mỗi nhân vật nữ chính tính cách khác nhau, thông minh ngang nam chính, yếu đuối, vô tư, hài hước, thậm chí là ác đều có, miễn kết hợp nam chính thấy ổn là được.

  Mình thấy cái tên Đoàn Chính Trung đọc lên nghe thật hay, hay hơn tên thật của hắn nhiều, hắn giữ tên này là đúng.8) Còn có tính cách hắn cũng ko biến thái, chỉ có điều phải làm bộ biến thái diễn cho thiên hạ coi. Mà khi tác giả miêu tả nụ cười của ĐCT thì đẹp ơi là đẹp.♥_♥

  Tính cách nham nhở của Liễu Vấn Bạch cũng hay nữa, mình thích. Tuyến nữ thì mình thích Hàn Lăng.

  Cảm ơn bạn mèo mỡ đã edit bộ truyện này nha.♥

  • mèomỡ ♥ 玲 ♥ 27/03/2014 lúc 21:08 Reply

   ^^ cảm ơn bạn đã ủng hộ
   kiếm được người có cùng suy nghĩ với mình rồi :-*

 49. Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 31/03/2014 lúc 21:18 Reply

  Cho em hỏi có truyện nào thể loại giống như vậy nữa không ạ? Dạng nam chính lạnh lùng nhưng dễ thương + biến thái *hê hê*….em cũng theo phái kịch tình…:)

  • mèomỡ ♥ 玲 ♥ 31/03/2014 lúc 21:27 Reply

   có bộ ép gả ss đang làm =)) mà chắc phải chờ dài dài đó =)))))))))))))))))))))

   • Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 31/03/2014 lúc 21:54 Reply

    Thế còn bộ nào nữa không ? Giới thiệu cho em với :((

    • mèomỡ ♥ 玲 ♥ 31/03/2014 lúc 22:54 Reply

     công chúa quý tính, cung đấu không bằng nuôi chó :( nhớ có bằng nấy
     thông cảm ss toàn đọc cv thôi, em đọc được cv ko?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 873 other followers

%d bloggers like this: