Ổ Mèo

Dù nỗi buồn vô tận có mang em đi thật xa. Hãy nói với ta chẳng hề có những điều như trái tim ta sẽ chia lìa.

Phu quân là thái giám tổng quản – Thanh Đình

Phu Quân

Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Convert: Nguyệt Ly (TTV)

Raw: http://www.xs8.cn/

Editor: mèomỡ (bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thể loại: giả thành thật, số mệnh trời định, ân oán, nam9 biến thái, HE

Số chương: 196 chính văn + 20 ngoại truyện

phuquan

 

Giới thiệu:

Nàng là con gái Hầu gia, thế nhưng hôn sự của nàng lại trở thành trò cười của cả kinh thành.


Giả bệnh trong đợt tuyển tú, nàng phạm vào tội khi quân.


“Ngươi đã không muốn tiến cung làm phi, vậy để trẫm chỉ hôn cho ngươi một phu quân trẻ tuổi đầy hứa hẹn vậy.”


Lão hoàng đế phán một câu, nàng gả cho thái giám tổng quản tính cách cổ quái.


Hắn là tâm phúc của hoàng đế, quyền to thế lớn.


Hắn hung tàn ngoan độc, hỉ nộ vô thường, hạ nhân phủ tổng quản không một ai không sợ hãi.


Nàng cẩn thận hầu hạ, mong có thể được bình an…… Nhưng có một ngày, nàng phát hiện ra bí mật kinh người của hắn – kẻ vào cung tám năm làm đến thái giám tổng quản.

Chương 01 ~~~ ♥ ~~~ Chương 02 ~~~ ♥ ~~~ Chương 03 ~~~ ♥ ~~~ Chương 04 ~~~ ♥ ~~~ Chương 05
Chương 06 ~~~ ♥ ~~~ Chương 07 ~~~ ♥ ~~~ Chương 08 ~~~ ♥ ~~~Chương 09 ~~~ ♥ ~~~ Chương 10

Chương 11 ~~~ ♥ ~~~ Chương 12 ~~~ ♥ ~~~ Chương 13 ~~~ ♥ ~~~ Chương 14 ~~~ ♥ ~~~ Chương 15

Chương 16 ~~~ ♥ ~~~ Chương 17 ~~~ ♥ ~~~ Chương 18 ~~~ ♥ ~~~ Chương 19 ~~~ ♥ ~~~ Chương 20

Chương 21 ~~~ ♥ ~~~ Chương 22 ~~~ ♥ ~~~ Chương 23 ~~~ ♥ ~~~  Chương 24  ~~~ ♥ ~~~ Chương 25
Chương 26 ~~~ ♥ ~~~ Chương 27 ~~~ ♥ ~~~  Chương 28 ~~~ ♥ ~~~  Chương 29 ~~~ ♥ ~~~ Chương 30

Chương 31 ~~~ ♥ ~~~ Chương 32 ~~~ ♥ ~~~ Chương 33 ~~~ ♥ ~~~Chương 34 ~~~ ♥ ~~~ Chương 35
Chương 36 ~~~ ♥ ~~~ Chương 37 ~~~ ♥ ~~~ Chương 38 ~~~ ♥ ~~~ Chương 39 ~~~ ♥ ~~~ Chương 40

Chương 41 ~~~ ♥ ~~~ Chương 42 ~~~ ♥ ~~~ Chương 43 ~~~ ♥ ~~~ Chương 44 ~~~ ♥ ~~~ Chương 45
Chương 46 ~~~ ♥ ~~~ Chương 47 ~~~ ♥ ~~~ Chương 48 ~~~ ♥ ~~~ Chương 49 ~~~ ♥ ~~~ Chương 50

Chương 51 ~~~ ♥ ~~~ Chương 52 ~~~ ♥ ~~~ Chương 53 ~~~ ♥ ~~~ Chương 54 ~~~ ♥ ~~~ Chương 55
Chương 56 ~~~ ♥ ~~~ Chương 57 ~~~ ♥ ~~~ Chương 58 ~~~ ♥ ~~~ Chương 59 ~~~ ♥ ~~~ Chương 60

Chương 61 ~~~ ♥ ~~~ Chương 62 ~~~ ♥ ~~~ Chương 63 ~~~ ♥ ~~~ Chương 64 ~~~ ♥ ~~~ Chương 65
Chương 66 ~~~ ♥ ~~~ Chương 67 ~~~ ♥ ~~~ Chương 68 ~~~ ♥ ~~~ Chương 69 ~~~ ♥ ~~~ Chương 70

Chương 71 ~~~ ♥ ~~~ Chương 72 ~~~ ♥ ~~~ Chương 73 ~~~ ♥ ~~~ Chương 74 ~~~ ♥ ~~~ Chương 75
Chương 76 ~~~ ♥ ~~~ Chương 77 ~~~ ♥ ~~~ Chương 78 ~~~ ♥ ~~~ Chương 79 ~~~ ♥ ~~~ Chương 80

Chương 81 ~~~ ♥ ~~~ Chương 82 ~~~ ♥ ~~~ Chương 83 ~~~ ♥ ~~~ Chương 84 ~~~ ♥ ~~~ Chương 85
Chương 86 ~~~ ♥ ~~~ Chương 87 ~~~ ♥ ~~~ Chương 88 ~~~ ♥ ~~~ Chương 89 ~~~ ♥ ~~~ Chương 90

Chương 91 ~~~ ♥ ~~~ Chương 92 ~~~ ♥ ~~~ Chương 93 ~~~ ♥ ~~~ Chương 94 ~~~ ♥ ~~~ Chương 95
Chương 96 ~~~ ♥ ~~~ Chương 97 ~~~ ♥ ~~~ Chương 98 ~~~ ♥ ~~~ Chương 99 ~~~ ♥ ~~~ Chương 100

Chương 101 ~~~ ♥ ~~~ Chương 102 ~~~ ♥ ~~~ Chương 103 ~~~ ♥ ~~~ Chương 104 ~~~ ♥ ~~~ Chương 105
Chương 106 ~~~ ♥ ~~~ Chương 107 ~~~ ♥ ~~~ Chương 108 ~~~ ♥ ~~~ Chương 109 ~~~ ♥ ~~~ Chương 110

Chương 111 ~~~ ♥ ~~~ Chương 112 ~~~ ♥ ~~~ Chương 113 ~~~ ♥ ~~~ Chương 114 ~~~ ♥ ~~~ Chương 115
Chương 116 ~~~ ♥ ~~~ Chương 117 ~~~ ♥ ~~~ Chương 118 ~~~ ♥ ~~~ Chương 119 ~~~ ♥ ~~~ Chương 120

Chương 121 ~~~ ♥ ~~~ Chương 122 ~~~ ♥ ~~~ Chương 123 ~~~ ♥ ~~~ Chương 124 ~~~ ♥ ~~~ Chương 125
Chương 126 ~~~ ♥ ~~~ Chương 127 ~~~ ♥ ~~~ Chương 128 ~~~ ♥ ~~~ Chương 129 ~~~ ♥ ~~~ Chương 130

Chương 131 ~~~ ♥ ~~~ Chương 132 ~~~ ♥ ~~~ Chương 133 ~~~ ♥ ~~~ Chương 134~~~ ♥ ~~~ Chương 135

Chương 136 ~~~ ♥ ~~~ Chương 137 ~~~ ♥ ~~~ Chương 138 ~~~ ♥ ~~~ Chương 139 ~~~ ♥ ~~~ Chương 140

Chương 141 ~~~ ♥ ~~~ Chương 142 ~~~ ♥ ~~~ Chương 143 ~~~ ♥ ~~~ Chương 144 ~~~ ♥ ~~~ Chương 145

Chương 146 ~~~ ♥ ~~~ Chương 147 ~~~ ♥ ~~~ Chương 148 ~~~ ♥ ~~~ Chương 149 ~~~ ♥ ~~~ Chương 150

Chương 151 ~~~ ♥ ~~~ Chương 152 ~~~ ♥ ~~~ Chương 153 ~~~ ♥ ~~~ Chương 154 ~~~ ♥ ~~~ Chương 155

Chương 156 ~~~ ♥ ~~~ Chương 157 ~~~ ♥ ~~~ Chương 158 ~~~ ♥ ~~~ Chương 159 ~~~ ♥ ~~~ Chương 160

Chương 161 ~~~ ♥ ~~~ Chương 162 ~~~ ♥ ~~~ Chương 163 ~~~ ♥ ~~~ Chương 164 ~~~ ♥ ~~~ Chương 165

Chương 166 ~~~ ♥ ~~~ Chương 167 ~~~ ♥ ~~~ Chương 168 ~~~ ♥ ~~~ Chương 169 ~~~ ♥ ~~~ Chương 170

Chương 171 ~~~ ♥ ~~~ Chương 172 P1 . P2 ~~~ ♥ ~~~ Chương 173 ~~~ ♥ ~~~ Chương 174~~~ ♥ ~~~ Chương 175

Chương 176 ~~~ ♥ ~~~ Chương 177 ~~~ ♥ ~~~ Chương 178 ~~~ ♥ ~~~ Chương 179 ~~~ ♥ ~~~ Chương 180

Chương 181 ~~~ ♥ ~~~ Chương 182 ~~~ ♥ ~~~ Chương 183 ~~~ ♥ ~~~ Chương 184 ~~~ ♥ ~~~ Chương 185

Chương 186 ~~~ ♥ ~~~ Chương 187 ~~~ ♥ ~~~ Chương 188 ~~~ ♥ ~~~ Chương 189 ~~~ ♥ ~~~ Chương 190

Chương 191 ~~~ ♥ ~~~ Chương 192 ~~~ ♥ ~~~ Chương 193 ~~~ ♥ ~~~ Chương 194

Chương 195 P1P2 ~~~ ♥ ~~~  Chương 196 P1P2

Chính văn: Đoạn Vân

Phần 1 ~~~ ♥ ~~~ Phần 2 ~~~ ♥ ~~~ Phần 3 ~~~ ♥ ~~~ Phần 4 ~~~ ♥ ~~~ Phần 5

Phần 6 ~~~ ♥ ~~~ Phần 7 ~~~ ♥ ~~~ Phần 8 ~~~ ♥ ~~~ Phần 9 ~~~ ♥ ~~~ Phần 10

Ngoại truyện: Đoàn Chính Trung

Phần 1 ~~~ ♥ ~~~ Phần 2 ~~~ ♥ ~~~ Phần 3 ~~~ ♥ ~~~ Phần 4 ~~~ ♥ ~~~ Phần 5

Phần 6 ~~~ ♥ ~~~ Phần 7 ~~~ ♥ ~~~ Phần 8~~~ ♥ ~~~ Phần 9 + Kết thúc

PRC // Epub

Wattpad code: 20674968

Untitled-1

94 thoughts on “Phu quân là thái giám tổng quản – Thanh Đình

 1. Bạn ơi nhà bạn có làm ebook k thế? ^^~

 2. truyện hay lắm……..lâu rồi không tìm được hố nào để nhảy vào.cố lê nàng nhé!!!!!!!!!!
  ta luôn ủng hộ nàng, ủng hộ Trung biến thái………..

 3. Ai nha! Ko lẽ “thái giám£ nhưng thật ra ko phải “thái giám”????

 4. mình đọc bên kites thấy hay quá nên mò qua đây.
  thấy bạn có ghi là cho post nhưng ghi rõ tên người edit, vậy nên mình mạn phép xin kéo về post trên face của mình đc k??
  dù kết quả thế nào thì cũng rất cảm ơn bạn *hai chấm ngàn sao*

 5. trời ơi bộ này đọc văn án thôi ta đã nôn nóng quá à. lâu lắm ròi mới thấy có 1 bộ đọc cái văn án mà thích ngay ntn ^^.

 6. ô ô, thái giám lấy vợ à ^^ lạ à nha, hehe ko chừng bị mật là chưa . . .
  tks nàng

 7. Bộ này không biết khi nào ra sách . mà hính như nó còn Ngoại truyện nữa đúng không nàng . Iu nàng

 8. Ôi, iu Trung ca nhiều ghê gớm . Iu nàng cũng nhiều nhiều

 9. Từ bên kia chạy qua bên này ủng hộ chủ nhà .
  mèo mỡ edit truyện dễ thương quá , cám ơn mèo mỡ nhaaaaaa .

 10. ngày nào e cũg đợi ss post chươg mới như hồi nhỏ đợi mẹ đi chợ về mua quà vậy ^^

  tr nhà ss e đọc gần hết rồi, rất hay ạ. ss edit rất mượt, đọc dễ hiểu lắm a. e đọc = đt nên ko hay cmt cảm ơn đc hix. ss có thể cho e xin nick face ko, e muốn kết bạn vs ss a

  cảm ơn ss nhiều nhiều vì đã bỏ thời gian và côg sức edit lắm tr hay miễn phí như vậy <3 <3 <3

  p/s: ss có thể cho e xin bản convert đc ko ạ. tại sau đợt này e sẽ bận, sợ ko vào nhà ss thườg xuyên đc. nếu có ss gửi giúp e vào ohlala96nb@gmail.com vs. tks ss nhiều

 11. Huhu bộ này phê lắm luôn T.T

 12. Truyện hay chờ ebook từ bạn chủ nhà thân yêu :3

 13. truyện rất hay,cảm ơn bạn ^^

 14. minh rat thich ttruyen nay ngay tu khi doc chuog dau tien…bgio minh da doc den chuong 169 roi, rat mong ban up len nhanh nhug chuog tiep theo…minh dag rat nog log kham fa bi mat of a doan bien thai…cung ko chug a ay chinh la co dat lau…nhu zay cug hay ha…mau mau up len di ban oi…uc lam roi

 15. Truyen hay qua b iu oi!

 16. Kảm ơn pạn nhìu nha tr hay lắm ak

 17. Truyện của nhà bạn thực hay! chúc bạn sớm hoàn thành và thành công vs các bộ truyện khác!

 18. truyện nào cũng thật hay,ảnh Mèo mỡ tim ở đâu đẹp thật.

 19. ngó sang bên kite thấy nhà nàng nên mò vô đây làm quen
  tks nàng làm truyện này nha
  hay lắm
  chụt chụt

 20. Ủng hộ bạnMong đợi nha

 21. e thích cái bìa này hơn, dễ nhìn :D

 22. Hóng ebook của cuốn này quá, mặc dù chịu không nổi nên đã đọc convert nhưng vẫn luôn qua hóng từng chương truyện mới và ebook của bạn. Cám ơn bạn đã edit nhé. Nice day.

 23. a a a chào nàng mèo, lần đầu ghé, mình bên dđlqđ qua, kekeke

 24. chính văn Đoạn Vân ms có phần 1 thôi ạ. Mình thấy up đến phần 5 rồi mà sao k đọc đc vậy

 25. cam on cac ban da convert + edit bo truyen nay. rat hay. minh mong cho bo truyen duoc hoan thanh

 26. truyện hay lắm, cám ơn nàng nhiều!!!!!

 27. truyện nì có watcode ko vậy nàng?

 28. thanks nàng vì đã bỏ nhiều công sức cho chúng ta đọc. Tìm đc nhà nàng rùj ta sẽ cắm cọc tại đây chờ đọc hết mới ra. Cho ta ăn nhờ ở đậu lâu lâu nàng nhá…

 29. Tính Mình thì rất nóng, chờ đợi làm Mình rất khó chịu, từ lâu đã chấm truyện nầy, cứ ngày đêm mong chờ truyện Hoàn để đọc, thời gian vừa rồi thấy chỉ còn vài chương là hoàn phần chính truyện, không chịu được đã vội xem, xem hết phần Mèo mở Edit, không chịu nổi nên vào xem convert luôn, hiểu thì có hiểu đó nhưng sao thích bằng xem Edit, vì vậy hôm nay khi phiên ngoại kết thúc liền vào xem lại , đúng là xem truyện đã Edit thích hơn nhiều. Đọc ngoại truyện vể Đoàn Chính Trung càng hiểu Anh hơn, phải nói tuy nhân vật nữ chính không ấn tượng lắm , nhưng dàn Nam (Đoàn Chính Trung, Thích Ngọc Lâm, Liễu Vấn Bạch..) lại rất có ấn tượng với Mình. Nội dung truyện hay, còn Editor thì khỏi chê rồi. Đây là một trong những truyện Mình thích, vì vậy xin phép Nàng Mèo mở cho Mình down Ebook về làm của để dành. Cám ơn Nàng thời gian qua đã miệt mài Edit truyện cho những người thích xem lười làm (Edit), chỉ thích hưởng thụ thành quả lao động của người khác như Mình có truyện để đọc, có những người siêng năng như Mèo làm đời thêm vui. Cám ơn Bạn nhiều lắm, Minh tiếp tục lười biếng nằm chờ Hoàn các truyện khác trong nhà Bạn đây ,nhất là chờ Cô vợ giả của Tổng Giám đốc, một truyện khác của tác giả Thanh Đình (sau khi xem truyện Phu quân là Thái giám tổng quản tự dưng kết tác giả nầy luôn)

  • ko cmmt thì thôi đã cmmt phải cmmt cho hoành tráng =)) thank nàng
   dù nàng ko cmmt nhưng ta vẫn biết nàng luôn theo dõi ủng hộ các truyện của ta qua các like của từng chương hý hý
   cảm ơn nàng đã ủng hộ ♥~

 30. Cảm ơ nàng đã hoàn thành bộ này. Mà sao nàng lại xóa nam 9 biến thái trong phần giới thiệu truyện vậy? Anh đúng có biến thái mà ^^

 31. Truyện hay lắm. Cám ơn các bạn đã edit. Bạn ơi, tác giả có viết về Liễu Vấn Bạch không vậy bạn?

 32. Truyện rất hay!^^.Cảm ơn bạn đã bỏ công sức và thời gian để edit bộ truyện hay như thế này.Ủng hộ bạn edit những truyện tiếp theo.^^

 33. Thanksssss!!!!! XXXXXXX
  Nhà Nhóc toàn truyện hay. Giọng văn dễ thương!!! Ss thanksss nha!

 34. Hi, mình biết truyện này nhờ 1 bài review trên mạng nên lén lút đến đây down trộm ebook ;)), nhưng trộm xong thấy truyện hay quá nên phải trồi lên đây để cmt cảm ơn bạn, hihi. Cảm ơn bạn vì đã edit truyện rất tuyệt vời :X:X:X, rất nhiệt tình với mọi ng và làm truyện rất tốc độ nữa :D

 35. Đã đọc xong truyện, cảm ơn bạn đã edit nhé, nhà bạn nhiều truyện hay quá ^_^

  Nói thật là đọc đến nửa sau bộ truyện mình hơi thất vọng với tác giả, viết kiểu đầu voi đuôi chuột ấy. Già nửa đầu hấp dẫn, kịch tính, thu hút bao nhiêu thì sau này càng nhạt nhẽo và lê thê bấy nhiêu. Nhất là em nữ chính, như nhiều bạn có nhận xét, không tài nào mê nổi -___- Hồi đầu còn thấy có cá tính, về sau như kiểu tác giả bị đuối ấy, cho em ý bộc lộ những điểm đặc trưng của mấy em não tàn làm mình buồn gớm luôn :( Mà nhìn chung thì cả truyện không thấy có nhân vật nữ nào nổi bật, đặc sắc cả.

  May mà nam chính và mấy anh thanh niên ( :)) ) như Liễu Vấn Bạch hay Thích Nhị thiếu gia đủ sức hấp dẫn để kéo hết truyện :x Thích Nhị thiếu đúng là minh họa cho câu “lãng tử hồi đầu kim bất hoán” :))

 36. Òa, tại sao lại cho anh Thích Ngọc Lâm của c chết thế hả? òa òa chị yêu ảnh :(

 37. Truyen hap dan, chi tiet xay dung kha chat che, cay man ngot bui deu co du. Cam on ban edit truyen nhe

 38. Truyện hay lắm. Cám ơn các bạn nha

 39. không hổ truyện bạn dành nửa năm mở màn cho blog, rất hay và nhiều thắt nút không ngờ tới

 40. Ban co the cho Minh pots truyen nay wa diendanlequydon dc ko ban . Mong dc su dong y cua ban

 41. Chào mèo, nhìn Avatar mèo ko biết mèo có chơi VL3 (jx3) ko ha? :D
  Mình đọc bộ đầu tiên của mèo là Cô vợ giả của tổng giám đốc, đọc xong thấy thích Thanh Đình quá nên lên google thì tìm đc thêm 1 bộ hoàn do mèo edit là PQLTGTQ, đọc xong lại càng thích Thanh Đình, viết hđ hay, cđ cũng hay :v khoái tg này quá mà mình ko tìm đc bộ nào nữa ngoài 2 bộ này, ko biết ngoài 2 bộ này Thanh Đình còn bộ nào nữa ko hở mèo? mèo có định edit thêm truyện của Thanh Đình hem, tố đặt gạch ngồi hóng ::v

 42. Mình thấy nhiều bạn chê nữ chính bộ này, mình lại khác, mình thấy nữ chính rất “thật”, rất “người”, từ lúc ban đầu là một tiểu thư thuê các chuẩn mực thời phong kiến sau khi yêu nam chính đã từng bước trưởng thành, đoạn cuối truyện lúc nam chính hôn mê nữ chính đã bộc lộ rõ sự chín chắn, thông minh và tỉnh táo của mình
  1 điểm duy nhất mình thấy chưa ổn trong truyện là tình cảm của Ngọc Lâm dành cho Mộ Quân,, nên khi anh chết mình đã rất ngỡ ngàng vì ko rõ do đâu mà khiến anh yêu Mộ Quân đến mức bỏ qua cả sinh mệnh thế này? Đây cũng là tình tiết duy nhất mình ko thích trong cả bộ truyện, lúc Ngọc Lâm chết mình đã thật sự rất hụt hẫng :'(
  Ngoại trừ điểm đó ra thì theo đánh giá cá nhân mình đây là 1 bộ truyện rất hay, đặc sắc và đầy bất ngờ hấp dẫn ^^
  Nhiều bạn thích superman vì anh ta có sức mạnh gần như hoàn hảo nhưng lại ko phải là con người, mình cũng thích, nhưng so với superman mình lại thích 1 batman mạnh mẽ nhưng cũng có thiếu sót, có khuyết điểm, đó mới là một “người” hùng thật sự ^^!

  • mình lại nghĩ trong trường hợp nước sôi lửa bỏng người ta ko có quá nhiều thời gian để suy xét thiệt hơn và làm việc theo cảm tính
   bảo anh Lâm ko yêu chị thì thật oan uổng cho anh, nhưng mình vẫn cảm thấy có 1 phần là vì anh ko có được tình cảm của chị nên anh mới hành động như vậy :(
   hoặc cũng có lẽ vì chị là người đầu tiên anh yêu thật lòng 1 ai đó
   tiếc là tác giả không miêu tả rõ nội tâm anh nên chúng ta ko hiểu được anh suy nghĩ gì :(

 43. hinh như nhân vật trong truyện của Thanh Đình yêu hay ko yêu 1 người ko cần lí do :D

 44. Doc di doc lai truyen nay may Lan rui, rat rat thich, nhat La nguoi edit truyen cuc hay, hom nay mo duoc vao o mo cua be nen xin duoc goi loi cam on rat rat nhieu. Nha em toan La Nhung truyen chi thich. Xai do cua nha em bao lau nay ma khong biet noi loi cam on vi gia roi, khong theo kip ky thuat cao, may hom nay moi lo mo hoc cach cmmt, cam on em nhieu nhieu da bo cong suc va thoi gian de dem lai niem vui cho mo nguoi ( free)

 45. Tình cờ mình thấy bộ này, đọc văn án thấy hay quá nên mình vào nhà bạn tìm đọc. Quả thật truyện ko làm mình rời mắt được. Cốt truyện chặt chẽ, bí ẩn, gay cấn, âm mưu thủ đoạn thì cao thâm thôi rồi. Cả truyện rất ổn, trừ 2 chỗ khá bức xúc.

  Chỗ 1 là khi Thích Ngọc Lâm chết, mặc dù đây ko phải nhân vật mình thích nhất truyện, nhưng mà cũng khiến mình hụt hẫng. Giống như bạn ở trên nói, mình cũng ko rõ vì sao Ngọc Lâm lại yêu Mộ Quân đến ko cần cả mạng sống, thắc mắc này bạn mèo mỡ lý giải cũng có lý nên cũng cho qua đi. Mà sao tác giả lại cho anh chết thê thảm quá. Thà bị đâm 1 kiếm, trúng độc, hay trúng chưởng chết còn đỡ, đằng này tác giả cho anh tan xương nát thịt, đã vậy còn đám dơi hút máu. Tội nghiệp quá:'( . Tác giả đúng là mẹ kế gian ác mà. :x

  Chỗ 2 là khi thấy cảnh hỗn loạn, rồi Đoàn Chính Trung đuổi bắt CV, chưa gì nữ chính đã thốt lên hận ngươi. Lúc đọc mình bức xúc cảnh này lắm, mà sau đó đọc lại nghĩ lại, thấy cũng có lí của nó. Lúc đó nàng tưởng mình bị lợi dụng, ko bình tĩnh, chứ nếu MQ bình tĩnh nghĩ lại sẽ thấy nếu ông ta ko làm phản thì sao Đoàn Chính Trung có thể bắt tại trận như thế được.

  Nữ chính này mình thấy cũng ko tệ. Đọc nhiều truyện thấy mỗi nhân vật nữ chính tính cách khác nhau, thông minh ngang nam chính, yếu đuối, vô tư, hài hước, thậm chí là ác đều có, miễn kết hợp nam chính thấy ổn là được.

  Mình thấy cái tên Đoàn Chính Trung đọc lên nghe thật hay, hay hơn tên thật của hắn nhiều, hắn giữ tên này là đúng.8) Còn có tính cách hắn cũng ko biến thái, chỉ có điều phải làm bộ biến thái diễn cho thiên hạ coi. Mà khi tác giả miêu tả nụ cười của ĐCT thì đẹp ơi là đẹp.♥_♥

  Tính cách nham nhở của Liễu Vấn Bạch cũng hay nữa, mình thích. Tuyến nữ thì mình thích Hàn Lăng.

  Cảm ơn bạn mèo mỡ đã edit bộ truyện này nha.♥

 46. Cho em hỏi có truyện nào thể loại giống như vậy nữa không ạ? Dạng nam chính lạnh lùng nhưng dễ thương + biến thái *hê hê*….em cũng theo phái kịch tình…:)

 47. có word bộ này k ạ? e mún xjn bản word aaaa. tr hay dã man nên e định in thành quyển

 48. Cảm ơn nàng Mèo đã bỏ công bỏ sức để edit và làm ebook cho bộ truyện này nha! :*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1 282 other followers