[Ebook] Lãng Tử Xinh Đẹp – Hắc Khiết Minh (Bản đầy đủ)

langtu

LÃNG TỬ XINH ĐẸP

(Phần 7 trong hệ liệt Nhật ký mãnh nam của Tiểu Phì Phì)

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Editor: mèomỡ & đỗ béo

Betor: mèomỡ

Thể loại: Hiện đại, năng lực đặc biệt, cảm động, HE

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

 

 

copy-head151.jpg

Ebook PRC bản đầy đủ