Nam phụ phản diện – Chương 41

namphu1


【 Hôm nay tận mắt nhìn phong thái của Lục sư huynh mới biết cái gì là ngọc thụ lâm phong, nhẹ tựa lông hồng. A! Muội muốn hát một bài tặng huynh: Anh hùng. . .!】

Quyển 2: Một đêm hồi mộng – Nhà họ Dương có con gái tên Lan Tâm
Chương 41: Hạn hán gặp sương ngọt, tha hương gặp ví tiền

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »