Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 3 (1)

Thời kì đâm chồi (1)

 

Ngày X tháng X. Trời nắng.
Cấp trên hết năm mà không lì xì cho nhân viên là cầm thú!
Nhưng cấp trên lén chuyển tiền cho nhân viên trả nợ thì sao…
Dù nói thế nào, ngày mai phải đi nghỉ chỗ Tạ Tử Tu rồi, cứ thu dọn hành lý trước đã…
Mang quần áo gì đi thì tốt hơn nhỉ?
…Nói mình mặc cái gì có khác nhau à? (Lật bàn này!)

Read More »

Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 2 (1)

Thời kì nảy mầm (1)

 

Ngày X tháng X. Trời nắng.


Anh Tạ nói muốn liên minh với mình!


Có thế tìm được một đồng minh mạnh như thế hẳn là việc tốt chứ…


Nhưng tại sao mình vấn cảm thấy có chút chút, xíu xíu, tẹo tẹo không tin tưởng như thế nhỉ.


**********
Read More »