09 – (Trọn đời em nuôi anh)

Lao động có ký luật có năng suất :)))))

Amayumerou

để chúc mừng anh tìm được việc làm xin tặng anh bức tranh để nâng cao tinh thần lao động(để chúc mừng anh tìm được việc làm
xin tặng anh bức tranh để nâng cao tinh thần lao động)

Tên truyện: Trọn đời em nuôi anh

Tác giả: Nghiêu Tam Thanh

Editor: dipM

Beta:mèo mỡ

Chương 9 – Loanh quanh lại thành đồng nghiệp

View original post 1 647 từ nữa