Nam phụ phản diện – Chương 68

namphu1


【Dương Quách, hôm nay ta nói rõ cho nàng biết, dù nàng có bị heo cắn, ta cũng sẽ không để nàng đi.】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương  68: Không tiện, quả nhiên là không tiện

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »

Advertisements

Nam phụ phản diện – Chương 67

namphu1


【Kinh mạch trên cổ tay tôi đau nhức, giật mình nhận ra Tiêu Long Vũ muốn phế võ công của tôi.】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 67: Tim chàng như sắt lạnh như băng 

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »

Nam phụ phản diện – Chương 66

namphu1


【Nếu ông trời đã bất công thì ta đây sẽ chiếm trọn thiên hạ. Đến lúc đó, còn ai dám nói ta là ma đầu, còn ai dám nói chữ không trước mặt nàng! 】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 66: Tay đánh rắn cừ khôi

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »

Nam phụ phản diện – Chương 65

namphu1


【Anh vẫn không nói gì, chỉ tiến vào càng mãnh liệt hơn, lau giọt mồ hôi rơi từ thái dương chảy xuống đuôi lông mày tôi, rồi nắm cằm tôi, nuốt hết nước mắt và tiếng rên của tôi.】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 65: Đây rõ ràng là ngàn dặm tìm chồng

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »

Nam phụ phản diện – Chương 64

namphu1


【Được, ta không giết nàng. Tiêu Long Vũ ta dù nhập ma, cũng trong sạch hơn chúng nhiều.】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 64: Ta muốn thành ma, cùng chúng xuống Hoàng Tuyền 

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »