Thịt thần tiên – Chương 4 (2)

 

Chương 4: Ủ mối tình sâu giữa gió sương

Đối với nhiều người, tám năm, mười năm chẳng qua chỉ là việc trôi qua giữa những kẽ ngón tay; nhưng đối với một số người, ba năm, năm năm có thể là một đời một kiếp.

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »