Nam phụ phản diện – Chương 59

namphu1


【 Trong mắt tôi đó không chỉ là một chén rượu, đó là trinh tiết của Tiêu Long Vũ! Nếu anh ta dám uống, xem tôi có đánh chết anh ta không!】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 59: Long tử không thể sống lại được. Xin thí chủ hãy kìm nén đau thương

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »