Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 21

st
【 Dạ dạ dạ, đại nhân trí dũng song toàn, đương nhiên không có lỡ như. Ta chỉ giả thiết, đương nhiên, điều này rất không có khả năng xảy ra. Nhưng, giả thiết, nếu như, có lẽ, chẳng may, xuất hiện tình huống lỡ như…】

Chương 21

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »