Bạn muốn truyện nào được đẩy tiến độ?

Hiện nay trong nhà có 2 bộ làm chung là Nam phụ và Trọn đời. Cả hai đều có số chương xấp xỉ và đều chỉ còn tầm 20 chương là hoàn. Mình muốn tập trung để đẩy tiến độ 1 trong 2 bộ. Mọi người vote xem muốn bộ nào hoàn trước nhé ❤

Chỉ Nam Phản Công của Nam Phụ Phản Diện – Triệt Lãng

Trọn đời em nuôi anh - Nghiêu Tam Thanh