Nam phụ phản diện – Chương 36

namphu1

【 Con lừa mình nuôi bảy năm, bỗng có một ngày bị người ta dắt đi mất. Lừa bị dắt trước khi đi còn cười nhạo tôi rằng: xấu như thế mà cũng dám nuôi lừa! 】

Quyển 2: Một đêm hồi mộng – Nhà họ Dương có con gái tên Lan Tâm
Chương 36: Con cái gả ra ngoài như bát nước hắt đi

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »