Nam phụ phản diện – Chương 29

namphu1


【 Này này này! Tất cả mọi người mau qua đây. . . Đồ đệ mới của phó giáo chủ Đỗ có một bí mật rất kinh khủng đây này. . .】

Quyển 2: Một đêm hồi mộng – Nhà họ Dương có con gái tên Lan Tâm
Chương 29: Sư hổ phái tôi đi tuần núi

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »