Thịt thần tiên – Chương 7 (1)

 

Chương 7: Mưa đêm chuông vắng chết không oán

Lửa tình không nên để bùng cháy. Bùng cháy rồi, những hồi ức đẹp đẽ nhất cũng sẽ hóa thành hư vô. Nếu chúng ta không thể trùng phùng, thì có lẽ ta còn có thể mang đi mọi nhớ nhung, cố chấp của chàng, cho đến ngày thân xác này trở nên già cỗi.

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »