Vĩnh sinh – Chương 21

ipkJqXSQf6cQG

“Anh không lo sinh lão bệnh tử, anh đứng nhìn con người đau thương, thời gian đã không còn ý nghĩa gì với anh. Nhưng anh cũng được định sẵn sẽ vĩnh viễn cô đơn, vĩnh viễn sống trong hiu quạnh.”

Chương 21

Editor: Thiên Kết

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Read More »