Thịt thần tiên – Chương 3 (1)

 

Chương 3: Cố nhân bỗng dưng thay lòng

“Sống chết hay cách xa, nguyện cùng chàng thề ước, nắm tay chàng thân thuộc, gắn bó tới bạc đầu” là một trong những bài thơ bi ai nhất. Sinh li tử biệt đều là chuyện lớn, vốn chẳng phải việc chúng ta có thể quyết định được.

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »