Thịt thần tiên – Chương 2 (1)

 

Chương 2: Người đẹp quay lưng giả vờ giận dỗi

Ta muốn chàng biết rằng, trên thế gian này luôn có một người đang chờ đợi chàng, bất kể là khi nào, ở đâu, dù thế nào đi nữa chàng cũng phải biết rằng, luôn luôn có một người như vậy.

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »