Vĩnh sinh – Chương 14


GLR0tQZ

“..cô ấy thà rằng trở thành vật thí nghiệm để  được ở bên Dịch Hành Vân, cũng không muốn sống bình an bên cạnh anh. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Dịch Hành Vân, cho dù anh có hy sinh nhiều hơn nữa, cũng vô dụng thôi…….”

Chương 14

Editor: Thiên Kết

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Read More »