Thịt thần tiên – Chương 1 (1)

 Chương 1 : Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ (1) 

Giữa hàng ngàn vạn người, gặp được người ta muốn gặp, giữa hàng ngàn vạn năm, trên con đường mênh mông hoang hoải bất tận của thời gian, không sớm một bước cũng không muộn một bước, tình cờ gặp nhau cũng chỉ có thể khẽ khàng nói một câu: “Ồ, chàng cũng ở đây ư?”
***

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »