Kén cá chọn canh – Chương 15

8hvQtsN

Chương 15

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Giải thích cho cụm từ “đứa trẻ trong ống nghiệm” này, trong đầu Lục Cảnh Diệu có nghĩa là không sinh không đẻ, là khái niệm tương tự với gay và người có trở ngại với chức năng giới tính.


Còn đối với Lục Hi Duệ, từ này có nghĩa là đứa trẻ không có mẹ. Đứa trẻ này không sinh ra từ bụng mẹ, mà lớn lên trong ống nghiệm ở phòng thí nghiệm.


Cho nên mặc dù Lục Hi Duệ rất uất ức không biết tại sao Lục Cảnh Diệu lại tức giận, nhưng cũng không dám tiếp tục lỗ mãng, lập tức bò dậy khỏi thảm lông, cúi thấp đầu đứng trước Lục Cảnh Diệu, gương mặt rầu rĩ.

Read More »