Kén cá chọn canh – Chương 7

rvrP1AC

Chương 7

Editor: Team TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hứa Thực là người lắm mồm, đây là ấn tượng duy nhất còn sót lại trong đầu Tần Dư Kiều. Cô ngồi cùng bàn với anh ta một tuần, kết quả là trong một tuần đó chút chuyện nhỏ của cô đã bị Hứa Thực rêu rao khắp mọi nơi.


Lúc ấy Tần Dư Kiều còn bí mật nói với Giang Hoa: “Em cảm thấy kiểu con trai như Hứa Thực sẽ không lấy được vợ.”


Có điều cô gái lần trước chắc là bạn gái của anh ta, cũng thật xinh đẹp.

Read More »