Hố!!! Hố everywhere :3

Hố số 1:

Anh chàng bỉ ổi đáng yêu – Hắc Khiết Minh

Phần 3 trong ‘hệ liệt Nhật ký mãnh nam của Tiều Phì Phì’

Cùng hệ liệt với ‘Lãng tử xinh đẹp’ đã hoàn trong nhà

Một bộ truyện được edit từ lâu rồi, còn lâu hơn cả Quay về tuổi 17 và Phu quân là thái giám tổng quản. Thậm chí là đã được edit hoàn hẳn hoi mà vẫn không có cơ hội lên sàn *quắn quéo~ing*

Nhân kỷ niệm 6 tháng hoàn Lãng tử xinh đẹp, ngày 5/10/2014 mình sẽ cho bộ này lên sàn

Dự kiến post hoàn trong 20 ngày (5/10 – 27/10/2014)

https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-dang-tien-hanh/hien-dai/he-liet-nhat-ky-manh-nam-cua-tieu-phi-phi-hac-khiet-minh/anh-chang-bi-oi-dang-yeu-hac-khiet-minh/

anhchang

Hố số 2:

Quỷ dạ xoa – Hắc Khiết Minh

Phần 4 trong ‘hệ liệt Ma ảnh mị linh’

Cùng hệ liệt với ‘Chiến lang’ đang tiến hành trong nhà

Với quyết tâm biến Ổ Mèo thành Ổ Mãnh, mình sẽ năng đào hố của Hắc Khiết Minh =))

https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-dang-tien-hanh/co-dai/he-liet-ma-anh-mi-linh-hac-khiet-minh/quy-da-xoa-hac-khiet-minh/

wpid-wp-1410011341563.jpeg

Hố số 3: 

Phòng khám tâm lý bí ẩn – Chẩm Thư Tái Thụy

Tác phẩm huyền huyễn kinh dị đầu tiên của nhà chúng ta

https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-dang-tien-hanh/hien-dai/kinh-di-phong-kham-tam-ly-bi-an-cham-thu-tai-thuy/

phongkham

Hố số 4:

Hoan thiên hỉ đế – Hành Yên Yên

Trước nay hoàng đế luôn phải phân vân giữa mỹ nhân và giang sơn. 

Nhưng giờ thời đó đã qua rồi bởi mỹ nhân cũng có giang sơn của riêng mình

Bộ truyện với nam nữ chính là vua của hai nước đối địch suốt hàng chục năm

Nhưng chỉ một lần gặp nhau mà nảy sinh tình cảm

Hoàng đế sẽ chọn tình yêu? Giang sơn? Hay vẹn cả đôi đường.

https://bjchjpxjnh.wordpress.com/truyen-dang-tien-hanh/co-dai/hoan-thien-hi-de-hanh-yen-yen/

hoanthienhide