Ra tù – Văn án

– RA TÙ –

Văn án

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

 

Tả truyện: Năm Tuyên Công thứ tám – Người Tấn bắt được gián điệp nhà Tần. Khảo thích Đường – Lục Đức Minh có nói: “Điệp là ngược lại với Đồ, thêm Gián. Nay gọi là mật thám.”


Tứ Nha, nữ, mười sáu tuổi, chuyên ẩn núp trong hậu trạch nội viện, là một mật thám thời Khang Hi triều Thanh.


Lý Thi, nữ, hai mươi hai tuổi, nhà có cha mẹ và một chị gái song sinh, là một tội phạm đang cải tạo trong nhà tù cầu Hạ Lan.


Nhận xét của Tứ Nha về Lý Thi chỉ có bốn chữ: “Ngực to não phẳng”.


Khi Tứ Nha trở thành Lý Thi, cô phải làm cách nào để ‘Trùng sinh ra tù’.

[1] Tả Truyện: Tả Thị Xuân Thu

[2] Khảo thích Đường – Lục Đức Minh: một trong ba Khảo thích kinh điển của Trung Quốc

[3] Khảo thích: Xét và sửa lại cho đúng