Hoàn đồng – Chương 15.2


8984427685_4c87a4395f_b

““Ha ha, nhóc, cậu phản ứng rất nhanh nhạy! Chẳng trách con gái ta lại thích cậu.” Cao Đạc vươn tay kéo lấy tay Cao Lục, yêu thương vuốt ve.”

Chương 15.2

Editor: đỗ béo

Betor : mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Read More »