Hoàn đồng – Chương 12.2


tumblr_mvb3p8r8Z61rwmjjbo2_1280

 

“Cô muốn ngốc cũng nên ngốc triệt để một chút, Cao Lục, hoặc không cô cũng nên học cách giả ngu, như vậy có lẽ còn có thể sống lâu thêm được một chút……”

Chương 12.2

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Read More »