Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 3 (1)

Thời kì đâm chồi (1)

 

Ngày X tháng X. Trời nắng.
Cấp trên hết năm mà không lì xì cho nhân viên là cầm thú!
Nhưng cấp trên lén chuyển tiền cho nhân viên trả nợ thì sao…
Dù nói thế nào, ngày mai phải đi nghỉ chỗ Tạ Tử Tu rồi, cứ thu dọn hành lý trước đã…
Mang quần áo gì đi thì tốt hơn nhỉ?
…Nói mình mặc cái gì có khác nhau à? (Lật bàn này!)

Read More »