Liên Minh Phe Thất Tình – Chương 2 (1)

Thời kì nảy mầm (1)

 

Ngày X tháng X. Trời nắng.


Anh Tạ nói muốn liên minh với mình!


Có thế tìm được một đồng minh mạnh như thế hẳn là việc tốt chứ…


Nhưng tại sao mình vấn cảm thấy có chút chút, xíu xíu, tẹo tẹo không tin tưởng như thế nhỉ.


**********
Read More »