Tướng công mười bốn tuổi – Giới thiệu

Sau dự án ‘Hạnh phúc không bắn không trúng bia’, một lần nữa mèo rất vui được hợp tác với ss TieuKhang. Trong dự án lần này sẽ có Mèo, Đỗ và ss Khang cùng nhau tam kiếm hợp bích tốc độ post truyện dự kiến là 1 tuần 4 chương. Mong mọi người ủng hộ hố mới nhé.

p/s: chỉ nhận hoa tươi không nhận gạch  có gạch hãy ném cho hai người kia thôi 

14

Văn án

Editor: TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »