Kho lưu trữ (Điện thoại không nên click) ^^

Bìa Ổ Mèo

hoc3a0n-c491e1bb93ng   vong-nic3aan   vc4a9nhsinh

tiemquantai1  quydaxoa1 hxtphongkhamhaomon1quycongtu4hoanthienhide1khaiphong

ttg1phrrgau   namphu4

laidaylangtuep-gakencachoncanhgặp đượcchienlang1anhchang2mat201yeuvat21tuongcong142TC
 Untitled-1

 

Untitled-1

 

epga1

 

TTG2

 

gauxh

 

Chienlang

 

anhchang

 

Quote: Ép gả vợ hiền – Bạch Nhãn Lang Quân

 

copy-head7.jpg

 

copy-head6.jpg

 

head5.jpg 

 

Quote: Hạnh phúc không bắn không trúng bia – Mộc Thanh Vũ

 

copy-cropped-untitled-2.jpg

 

Quote: Tiệm quan tài phố tây – Toái Dạ copy-cropped-head41.jpg

 

head2.jpgcopy-head.jpg

 

Quote: Lãng tử xinh đẹp – Hắc Khiết Minh copy-head151.jpg

 

Quote: Hôn nhân hào môn bí mật – Thánh Yêu haomonquote

 

Quote: Phiếu cơm – Nhất Độ Quân Hoa copy-untitled-2.jpg copy-head72.jpg

 

copy-chibi.jpg

 

head12.jpg

 

copy-head14.jpg

 

head152.jpg

 

Quote: Quỷ dạ xoa – Hắc Khiết Minh

copy-head13.jpg

Quote: Trọn đời em nuôi anh – Nghiêu Tam Thanh

 

head18

 

trọn đời

50KKN

cover2  Untitled-1

Bìa cho ss TieuKhang

Untitled-1  Untitled-1cauchuyen

Bìa cho cô Dip M

           

Bìa cho ss Loyal và Thành Thời Gian

psac

    
 photo Untitled-1_zps44a555fe.jpg photo thanhthoigian2_zpse97b6b27.jpg photo thanhthoigian_zps7ce9d56e.jpg
    

 

Bìa cho cô Tô Hồ Ly

 

Bìa cho ss Hàn Vũ Phi

Bìa cho Tiểu Hắc

 photo Untitled-1_zpsa3ab2785.jpg