Có gấu thường xuất hiện – Chương 13


gauxh

“Cô xứng đáng được nhận những thứ tốt hơn, có cuộc sống vui vẻ hơn, mà không phải nghèo khó khốn quẫn giữa chốn đô thị to lớn như vậy”

Chương 13

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Read More »