Tiệm Quan Tài Phố Tây – Chương 66

Untitled-1

“Người ta nói một núi không thể có hai hổ, nhưng cố tình núi Ngũ Hành lại chứa cả hai người bọn họ gần ngàn năm, Vân Nhai không những không tranh mà còn hết lòng giúp đỡ Thiên Khê, quả thật giống như huynh đệ ruột thịt.”

Chương 66: Một núi hai hổ

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Read More »