Vong niên – Chương 12.3

Trước hết là xin lỗi mọi người vì bản raw mình tìm được bị thiếu, nên đến khi làm cũng thiếu 1 đoạn
Đây là đoạn thiếu của chương 12, mọi người đọc bù nhé. Mình cũng sẽ cập nhật ebook mới ngay, ai đã down bản cũ thì xin vui lòng down lại
Warning: Trang raw kia cắt đoạn này vì nó có H, thế nên chương này thuần H không ảnh hưởng mấy đến nội dung… không đọc cũng được

Read More »