[Chú ý] Quy Định

– Chủ nhà rất lười nên lười được sẽ lười đến cùng.

– Giống điều 1.

– Giống điều 1 nốt.

– Ebook có hay không thì phải xem có nhờ vả, ăn bám được ai làm hộ không.

– Không lịch post (vì lười)

Chủ nhật nghỉ theo luật lao động Nghỉ từ thứ 2 đến chủ nhật theo luật lười

 

Read More »