Happy Birthday

Ngày  2/11/2013 cũng là ngày sinh nhật mèo mỡ tròn xx tuổi *bắn pháo hoa tự sướng*

đồng thời đánh dấu tròn 10 tháng kể từ ngày mèo edit (tính từ chap đầu bộ “Phu quân là thái giám tổng quản”)

Một công đôi việc, cùng chúc mừng luôn hai sinh nhật hehe