Tâm sự

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

Thực ra mình không định viết cái này đâu nhưng thấy nó xuất hiện nhiều quá nên mình đành thông báo chung.

Có một số bạn cmmt trong các bộ chưa hoàn là “Bạn ơi, sao đến chương xx là không đọc được thế” “Sao lại ngắt ở chương yy thế” or “Sao chưa có ebook thế”.

Mình xin trả lời, chưa edit thì lấy đâu ra mà có

Quả thật là không hiểu các bạn không hiểu hay cố tình trêu mình thế (không phải 1 bạn nhé).

Mình chẳng khó tính đâu nhưng đọc cmmt kiểu đấy vẫn thấy bực mình.

Mình ngắt truyện làm cái gì, có phải mình bê từ nhà khác sang đâu mà mình post không đủ.

Chưa edit thì chưa có thôi 

Mong từ giờ mình không bao giờ phải trả lời những cmmt kiểu này nữa. Amen