Quyển I: Vong niên (HOÀN)

Vong niên

Tác giả: Bồng Vũ

Raw:ohping.4me.tw

Editor: mèomỡ & đỗ đỗ béo

Betor: mèomỡ

(http://bjchjpxjnh.wordpress.com/)

vong niên

Giới thiệu

♥♥ Chương 1.1 ~~ Chương 1.2 ♥♥

♥♥ Chương 2.1 ~~ Chương 2.2 ♥♥

♥♥ Chương 3.1 ~~ Chương 3.2 ~~ Chương 3.3 ♥♥

♥♥ Chương 4.1 ~~ Chương 4.2 ~~ Chương 4.3♥♥

♥♥ Chương 5.1 ~~ Chương 5.2 ~~ Chương 5.3 ♥♥

♥♥ Chương 6.1 ~~ Chương 6.2 ~~ Chương 6.3 ♥♥

♥♥ Chương 7.1 ~~ Chương 7.2 ~~ Chương 7.3 ♥♥

♥♥ Chương 8.1 ~~ Chương 8.2 ~~ Chương 8.3 ~~ Chương 8.4 ♥♥

♥♥ Chương 9.1 ~~ Chương 9.2 ~~ Chương 9.3 ♥♥

♥♥ Chương 10.1 ~~ Chương 10.2 ~~ Chương 10.3 ♥♥

♥♥ Chương 11.1 ~~ Chương 11.2 ~~ Chương 11.3 ♥♥

♥♥ Chương 12.1 ~~ Chương 12.2 ~~ Chương 12.3 ~~ Chương 12.4 ♥♥

♥♥ Chương 13.1 ~~ Chương 13.2 ~~ Chương 13.3 + Kết thúc ♥♥

Untitled-2

PRC  // Epub

Wattpad: 31334768

 

 

17 thoughts on “Quyển I: Vong niên (HOÀN)

  1. Hóng hóng truyện của ss
    M rất thích truyện của Bồng Vũ
    Thank ss rất nhiều vì đã edit toàn truyện hay thôi
    ss cố lên <3 <3 <3

  2. Pingback: Ebook “Vong Niên” | Ổ Mèo

  3. Pingback: List truyện Ngôn tình Đã hoàn thành | Tử Minh Cung

  4. Pingback: List ngôn tình hoàn | Xích Huyễn Các

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s